pühapäev, 30. august 2020

Meenutus algklasside õpilaste tegemistest loodusõpetuses distantsõppel olles (2020 kevad)

 Siin läbilõige algklassides tehtud töödest. Küll oleks tahtnud kõik tööd esile tuua! Eriline tänu algklasside lapsevanematele:) Õpetaja poolt oli küll juhend, aga teie aitasite tegevused ellu viia!

1.-3.klassi õpilased said ülesandeks tutvuda mullaelukatega. Otsustasin saadetud fotodest teha        kollaažid.


Ülesandeks oli uurida vett (1.kl). Villu töö:


Arturi töö:

Herbaarleht kevadlillede kohta (1.kl). 
Sanderi herbaarium:


Aaretejaht looduses. Asjad pidid vastama etteantud omadustele.
  Karolini  "aarete karp"


  Ülesandeks oli uurida lähemalt ühte Eesti metslooma ja koostada plakat (2.kl). Lemmikloomaks osutus hunt!

Annabeli töö:

  Oskari töö:

Carl-Robini aardejahi "saak"

Kristelle aardejahi "saak"